Неинвазивният тест за пренатална диагностика PrenaTest придобива нови усъвършенствани характеристики

2018-07-26T15:08:48+00:00

БЛАГОДАРЕНИЕ НА PRENATEST ВЕЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УСТАНОВЕН ПОЛЪТ НА ПЛОДА, ПОВИШЕНО Е НИВОТО НА ПРЕЦИЗНОСТ И Е НАМАЛЕНА ДОЛНАТА ГРАНИЦА НА СРОКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВНАТА ПРОБА. Само половин година след изключително успешната поява на неивназивния тест за пренатална диагностика PrenaTest на пазара на медицински услуги в Европа, бременните жени и техните семейства могат да [...]

Неинвазивният тест за пренатална диагностика PrenaTest придобива нови усъвършенствани характеристики 2018-07-26T15:08:48+00:00