Рискове за бременността от амниоцентеза и хорионна биопсия

2018-07-25T20:19:39+00:00

През последните две десетилетия акушер-гинеколозите все повече насочват своето внимание върху диагностицирането на вродените детски малформации и начините за превенция. Проследяването на всяка една бременност задължително включва в себе си и оценка на риска за вродена патология. Всяка жена получила завишени резултати, следва да бъде подложена на един от инвазивните методи на пренаталната диагностика – амниоцентеза или хорион биопсия. Поради [...]

Рискове за бременността от амниоцентеза и хорионна биопсия 2018-07-25T20:19:39+00:00

Развитие на пренаталните неинвазивни изследвания

2018-07-25T20:24:37+00:00

През последните няколко години, с внедряването на неинвазивните тестове, пренаталната диагностика отбеляза забележителен напредък. След откритието, че промяната в нормалния брой хромозоми води до определена клинична симптоматика, изучаването на причините непрекъснато се развива. Методите за диагностика на такива аномалии на свой ред също се усъвършенстват. Чрез нея заболявания като синдромите на Даун, Патау и Едуардс могат [...]

Развитие на пренаталните неинвазивни изследвания 2018-07-25T20:24:37+00:00