Често задавани въпроси2019-07-25T11:13:15+03:00

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ

Защо да изберем Пренатест?2019-02-21T12:44:35+02:00
  • Защото Пренатест дава яснота дали бебето Ви има някой от най-често срещаните синдроми – синдром на Даун, Едуардс, Патау, а също и дали има дефекти в половите хромозоми;
  • Защото Пренатест е много по-точен – 99.8% в сравнение с традиционно използвания биохимичен скрининг;
  • Защото с Пренатест спестявате стреса и риска от загуба на плода, инфекция, прокървяване и дори преждевременно раждане, вследствие на манипулации като амниоцентеза и хорионна биопсия;
  • Защото Пренатест е първият в България, в Германия и Европа неинвазивен пренатален тест и когато казваме, че точността му е 99.8% този процент е на база над 100 000 теста;
  • Защото получавате яснота на много по-ранен етап на бременността в сравнение с другите неинвазивни изследвания – още от 9-та гестационна седмица;
  • Защото ще организираме за Вас вземане на кръв в мрежа от лаборатории в цялата страна;
  • Защото ако сте с многоплодна бременност, традиционно използваният за проследяване биохимичен скрининг е неприложим, тъй като при него вероятността от фалшиво положителен резултат е много висока.
Къде мога да си направя Пренатест?2018-07-06T17:16:22+03:00
Кръвна проба за Пренатест може да бъде взета само в лабораториите на клиники и кабинети в България, които са в договорни отношения с НМ Дженомикс. Самата проба може да се обработи единствено в лабораторията на Лайфкодекс в Констанц, Германия – CE сертифицирана да извърши обработка на получените данни.
Бременна съм и се интересувам как мога да науча подробности за Пренатест2018-07-06T17:21:29+03:00
Пренатест е неинвазивно пренатално изследване. Извършва се от 9-та седмица. Взема се единствено кръвна проба и не крие абсолючно никакъв риск за бременността и бебето. Вие може да бъдете надлежно информирана за естеството на теста от лекар или специалист по медицинска генетика. Информация за Пренатест можете да получите и от нашата специализирана листовка за пациента, както и от сайта на Пренатест.
Може ли всяка жена да си направи Пренатест?2018-07-06T17:23:13+03:00
Извършването на изследването Пренатест е доброволно и няма законова пречка да се направи от всяка бременна жена. Всяка бременна би могла да се възползва от предимствата и точността на изследването.
В коя седмица от бременността се прави Пренатест?2018-07-06T17:23:56+03:00
Пренатест може да се прави от началото на 9-та гестационна седмица. Препоръчваме Ви да се консултирате в кой период от вашата бременност от 9-та г.с. е най-добре да си направите Пренатест. Препоръчва се крайният срок да се ограничи до 20-та г.с.
Колко точен е Пренатест?2018-07-06T17:24:29+03:00
Стандартните тризомии – Синдром на Даун, Синдром на Патау и Синдром на Едуардс – се откриват от Пренатест с много висока степен на точност. Точността на теста 99.8%
Може ли Пренатест да изследва и други генетични аномалии при плода?2018-07-06T17:25:01+03:00
Към момента Пренатест изследва наличие на Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 13 (Синдром на Патау), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс) и някой от най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдромите на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY), Синдром на ДиДжордж у плода. Тестът може да се прилага и при многоплодни бременности.
Какви документи трябва да попълня за Пренатест?2018-06-26T00:00:10+03:00
Преди да дадете кръв за Пренатест е необходимо само да попълните информирано съгласие за извършване на процедурата. Можете да свалите документа на български и английски език, за да се запознаете със съдържанието му предварително.
Свали Информирано съгласие в .pdf формат тук.
При многоплодна бременност и инвитро?2018-07-25T09:03:18+03:00
Пренатест е приложим при многоплодна бременност и след методи за асистирана репродукция- донорска яйцеклетка или инвитро. При многоплодната бременност се извършва Пренатест Стандарт – за откриване на синдром на Даун, синдром на Едуардс и синдром на Патау.
Как да заплатя Пренатест?2018-07-24T14:41:22+03:00
Ние от ГПСМП НМ Дженомикс  се грижим да създадем максимално удобство за пациентите си, като в това число и различните възможности за заплащане на услугата – в брой, с карта, банков превод. Друга достъпна опция, при която оказваме максимално съдействие е улеснена процедура по безлихвено кредитиране на теста, на 6 или 12 равни вноски, благодарение на партньорството ни с Обединена Българска Банка.
Каква е клиничната стойност на Пренатест?2018-07-06T17:37:26+03:00

През ноември 2016 г. Лайфкодекс обяви резултати от проспективното постмаркетингово проучване върху клиничната стойност на Пренатест, първият неинвазивен пренатален тест в Европа и България. Резултатите потвърждават още веднъж изключителното представяне на Пренатест за откриване на хромозомни аномалии при плода, като процентът на откриваемост за синдром на Даун – тризомия 21 е 100 %, без фалшиво положителни резултати. Процентът на откриваемост за трите хромозомни аномалии – тризомия 13, 18 и 21 е 98 %, а процентът фалшиво положителни резултати – 0.1 %. Случаите, при които не е бил получен резултат са съизмерими по брой с тези при диагностичните инвазивни процедури и са в рамките на 0.6 %. Този нисък процент значително спомага за навременното поставяне на диагноза и за намаляването на ненужните инвазивни процедури.

Кой трябва да си прави Пренатест?2018-07-06T17:15:08+03:00
Пренатест може да се прилага при всички случаи на желание от страна на бременната жена, с оглед по-високата точност на теста (в сравнение с рутинния УЗ-ов и серумен скрининг и най-вече като възможност за избягване на инвазивни рискови процедури – амниоцентеза и хорионбиопсия. Пренатест се прилага, като първо ниво скрининг – рискова бременност, напреднала възраст, фамилност или като второ ниво – след патологичен резултат от вече проведен ултразвуков или серумен скрининг. Тестът се препоръчва при жени с: Висок риск за хромозомни аномалии: Въраст над 35 години; Предишна бременност или дете с хромозомна аномалия; Фамилност за хромозомни аномалии; Патологични маркери за хромозомна аномалия от УЗ скрининг; Повишен риск за хромозомна аномалия от проведен дородов биохимичен скрининг I-ви /II- ри триместър; Бременности, които са високо рискови – например след асистирана репродукция, многоплодни бременности и др.
Какво се случва при положителен резултат?2018-07-06T17:38:43+03:00
При получаването на положителен резултат от Пренатест се препоръчва  извършването на инвазивна процедура – амниоцентеза или хорионбиопсия, за да се изключи минималната възможност (0,02%) за фалшиво положителен резултат.  Ние покриваме разходите по инвазивната процедура, ако се наложи такава. Решението за запазване или прекратяване на бременността е индивидуално, ние даваме възможност да се направи информиран избор още в най-ранна бременност – от 9-та гестационна седмица. В тази връзка е препоръчително Пренатест да бъде направен не по-късно от 20-та гестационна седмица, тъй като с напредването на бременността, рисковете от прекратяването й водят до по-сериозни рискове и последици за бъдещата майка – както физически, така и психологически. 
Каква е процедурата по извършване на Пренатест?2018-07-06T17:25:33+03:00
В лаборатория ви се вземат 20 мл венозна кръв, след като сте прочели и подписали бланката за информирано съгласие и заявлението за извършване на Пренатест. Кръвните проби се изпращат по лицензиран куриер до лабораторията на LifeCodexx в Констанц, Германия, където ще бъдат анализирани.
Кога мога да очаквам резултатите от теста?2018-12-10T15:51:12+02:00
Aнализът на кръвните проби отнема от 5 до 7 работни дни за Пренатест Смарт и 3 до 7 работни дни за пакетите Пренатест Стандард и Пренатест Премиум, от датата на получаването им в лабораторията в Констанц, Германия. Резултатите от Пренатест се изпращат обратно в България. Наш представител ще Ви ги предаде, като ще ги предостави и за разчитане от специалист по медицинска генетика. При желание от Ваша страна резултатите Ви ще бъдат предадени и на проследяващия специалист – акушер-гинеколог.
Пренатест включен ли е в обхвата на НЗОК?2018-07-06T17:26:53+03:00
НЗОК не покрива разходите по Пренатест. В случай, че имате допълнителна здравна застраховка, можете да се обърнете към вашия застрахователен брокер и да обсъдите дали застраховката ви покрива генетични изследвания при рискови бременности.
Може ли да се ползва разсрочено плащане за Пренатест?2018-07-06T17:29:12+03:00
Да, може. Подписвате заявление до ОББ и получавате карта без такса за откривате с безлихвен кредитен лимит, равен на цената за варианта на теста, който сте избрали, за покриване на разходите по Пренатест. Безлихвеният период на разсрочено плащане е 6 или 12 месеца, като размерът на месечните вноски е 1/6 или 1/12 част от ползваната сума. Не се изисква поръчител. След изплащане на разходите по изследването Пренатест, Вие може да закриете картата или може да я задържите и да ползвате кредитния лимит за покупки при други търговци, но при стандартните лихвени % според тарифния бюлетин на ОББ.
Мога ли да приемам храни и напитки преди Пренатест?2018-07-06T17:28:21+03:00
Да, няма проблем. Пренатес може да се организира в рамките целия ден. Няма изискване кръвта да се взета сутрин – на гладно и жадно.
Наистина ли е необходим Пренатест?2019-02-21T12:38:37+02:00
Да, определено! Традиционно използваният биохимичен скрининг не е надежден метод за проследяване, при него се изследват единствено биомаркери на майката, а при Пренатест се изследва циркулиращото ДНК на бебето в кръвта на майката. Вижте историята на едно българско семейство, при което, въпреки че бременността на майката се проследява от седем лекари, едва при раждането разбират, че детенцето им е със синдром на Даун. Вижте тук.

Не успяхме да отговорим на Въпросът Ви? Обадете ни се или използвайте формата за контакт.

Заглавие

Go to Top