При многоплодна бременност и инвитро?

2018-07-25T09:03:18+03:00

Пренатест е приложим при многоплодна бременност и след методи за асистирана репродукция- донорска яйцеклетка или инвитро. При многоплодната бременност се извършва Пренатест Стандарт - за откриване на синдром на Даун, синдром на Едуардс и синдром на Патау.

При многоплодна бременност и инвитро?2018-07-25T09:03:18+03:00

Каква е клиничната стойност на Пренатест?

2018-07-06T17:37:26+03:00

През ноември 2016 г. Лайфкодекс обяви резултати от проспективното постмаркетингово проучване върху клиничната стойност на Пренатест, първият неинвазивен пренатален тест в Европа и България. Резултатите потвърждават още веднъж изключителното представяне на Пренатест за откриване на хромозомни аномалии при плода, като процентът на откриваемост за синдром на Даун - тризомия 21 е 100 %, без фалшиво [...]

Каква е клиничната стойност на Пренатест?2018-07-06T17:37:26+03:00

Кой трябва да си прави Пренатест?

2018-07-06T17:15:08+03:00

Пренатест може да се прилага при всички случаи на желание от страна на бременната жена, с оглед по-високата точност на теста (в сравнение с рутинния УЗ-ов и серумен скрининг и най-вече като възможност за избягване на инвазивни рискови процедури – амниоцентеза и хорионбиопсия. Пренатест се прилага, като първо ниво скрининг - рискова бременност, напреднала [...]

Кой трябва да си прави Пренатест?2018-07-06T17:15:08+03:00

Go to Top