ЗАЯВЕТЕ ПРЕНАТЕСТ ОНЛАЙН И ВЗЕМЕТЕ СВОЯ ПОДАРЪК

Здравейте, Благодарим Ви, че избрахте Пренатест!
Тук ще намерите отговорите на Вашите въпроси, свързани с Пренатест, а ние ще спестим от Вашето време и ще направим процеса по организация на изследването по-лесен и по-бърз.

Пожелаваме Ви успех и се надяваме да ви зарадваме с добри новини! Резултатите Ви от Пренатест ще бъдат налични в нашата онлайн платформа за резултати, до която ще получите достъп непосредствено след провеждането му.

1
Информация за поръчката
2
Информация за майката
3
Информирано съгласие
4
Плащане

Информирано съгласие на Пренатест България

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕНАТЕСТ

Настоящата декларация за съгласие за генетичен анализ е предвидена за използване в тази й форма от лица или институции, които съгласно Национален стандарт “Медицинска генетика” на Република България отговарят за информирането на пациента.

Националният стандарт “Медицинска генетика” на Република България налага обстойно информиране и писмено съгласие на пациента при всички генетични анализи, както и преди и след антенатална (дородова) генетична консултация. Редица международни пациентски организации също препоръчват посочени-те по-долу обстоятелства да бъдат изяснявани в рамките на съгласието. Моля прочетете внимателно настоящата декларация за съгласие и маркирайте под- ходящите за вашия случай отговори:

Резултати - Резултатите и медико-генетичната консултация се предоставят на пациентите чрез онлайн пациентска платформа, достъп до която ще получите в деня на вземането на кръв, на посочения от вас имейл адрес.

Потвърждавам, че съм прочел(а) и съм запознат(а) със следните условия:

- Известно ми е, че поради характера на изследването, в редки случаи може да не бъде възможно да се предостави резултат след първото пробовземане. В подобни случаи се препоръчва повторно изпращане на проба за анализ, разходите, за което се покриват изцяло от ГПСМП НМ Дженомикс ООД. В случай на отказ от страна на пациента да бъде изпратена нова проба за анализ, ГПСМП НМ Дженомикс ООД възстановява цялата сума, заплатена за теста, като резултат не се предоставя.

- Известно ми е, че мога по всяко време да прекратя започнатите процедури по изследването до съобщаване на резултата и да изискам унищожаване на материала за изследване, включително всички извлечени от него компоненти, както и на всички събрани до този момент резултати и констатации. Длъжна съм да заплатя извършената услуга на ГПСМП НМ Дженомикс ООД дори и в случай на отказ от узнаване на резултата от изследването или преждевременното му прекратяване от моя страна. Ако реша да прекратя извършването на изследването в рамките на 24 часа от вземането на биологичния материал, ще заплатя разходи по обработка и транспорт на пробата в размер на 150 лв.

- Задължавам се, да платя цената на генетичния анализ по банков път или по останалите посочени в сайта на Пренатест начини на плащане, преди да бъде извършено вземането на кръвна проба за изследването. Информация за превода ще откриете след като завършите попълването на Информираното ви съгласие и преминете на етап избор и начин на плащане в електронния ни магазин.

- Известно ми е, че поради характера на изследването има минимална вероятност да не може да се даде резултат. ГПСМП НМ Дженомикс ООД възстановява цялата сума, заплатена за теста, като резултат не се предоставя.

- Известно ми е, че в много редки случаи (плацентарен мозаицизъм; изчезващ близнак и др.) може да бъде получен грешно-положителен резултат. За това при всеки положителен резултат се препоръчва инвазивна процедура, разходите по чието извършване ГПСМП НМ Дженомикс ООД покрива в размер до 250 лв.

- Известно ми е, че поради факта, че част от изследването е статистическо, има 0.2% вероятност от грешно-отрицателен резултат. ГПСМП НМ Дженомикс ООД настоява бременността да продължи да бъде стриктно проследявана от съответните специалисти.

- Известно ми е, че анализът за сруктурни хромозомни аномалии изследа само за микроделеции и микродупликации ≥ 7 Mb на всички автозомни хромозоми от 1-ва до 22-ра и не включва анализ за структурни хромозомни аномалии на полови хромозоми. Микроделеции и микродупликации с размер по-малък от ≥ 7 Mb, не могат да бъдат идентифицирани.
* (Отнася се само за заявките на Пренатест Стандарт Плюс и Премиум Плюс)

- Резултатите от Пренатест се получават между 3 и 7 раб. дни от получаване на пробата в Лайфкодекс-Германия, съобразно официалните почивни дни в България и Германия. С цел запазване на високото качество на извършвания анализ в редки случаи е възможно забавяне при получаването на резултата.

- Получих обща информация относно генетичните анализи, която прочетох и разбрах. С подписа си давам съгласие за анализ на следните генетични аномалии, както и за вземане на необходимите за целта кръвни проби. Бе ми предоставена достатъчна възможност за обсъждане на неизяснени въпроси.

Hello
info@prenatest.bg

Имате ли Промоционален Код?

Адрес за фактуриране

Допълнителна информация

Вашата поръчка

ПродуктОбщо
Пренатест  × 1
1,720лв.
Общо1,720лв.
Общо1,720лв.