ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ В УЕБСАЙТA НА „НМ ДЖЕНОМИКС“

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ООД (по-долу „НМ Дженомикс”, „дружеството”, „ние“ и др.), Ви представя по-долу своята Политика за защита на личните данни при използването на уебсайта, в която Ви информира за начина, по който личните Ви данни се обработват и какви права притежавате.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

НМ Дженомикс е търговско дружество, регистрирано в Република България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131503463. Данните за връзка с нас са: гр. София 1202, район Оборище, ул. „Бачо Киро” № 47, тел.: 02 865 01 06, 0882 509 689, e-mail: info@nmgenomix.com.

НМ Дженомикс се явява в качеството си на администратор на лични данни за изброените по-долу цели.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на едно физическо лице.

Чрез уеб сайта на НМ Дженомикс събираме лични данни, които се считат за необходими за контакта, който НМ Дженомикс би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес и/или телефонен номер.

Информацията може да включва данни за Вашия доставчик, операционна система, вид на браузера, име на домейн, IP адрес на Вашето устройство, час на посещение на страницата, интернет страница, от която сте били препратени чрез линк до страницата на НМ Дженомикс, интернет страниците, които сте търсили, час и дата на търсенето; при използване формата за контакт на сайта се събират имена на лицето, телефон за контакт, адрес на електронната поща, както и допълнителни данни, които лицето само пожелае да предостави с цел да получи отговор на зададен въпрос или инфомрация, която е получил.

Чрез сайтовете: www.nmgenomix.com и на www.prenatest.bg се осъществява и сключването на Договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителя, за поръчка на различни видове тестове между НМ Дженомикс и клиентите(пациентите). Поръчка се извършва чрез попълване на необходимите лични данни в уебсайта и в договора, съобразно избраната услуга. Необходимите данни за попълване включват, но не само:

– Трите имена на страната по договора, електронна поща, ЕГН на страната по договора, постоянен и настоящ адрес, телефон за контакт, трите имена на тестваното лице, ЕГН на тестваното лице, в случай че е с ограничена дееспособност.

По отношение на така събраните лични данни на клиенти/пациенти при сключване на посочените договори от разстояние, се прилагат разпоредбите на Политика за защита на личните данни на НМ Дженомикс и Общите условия на „НМ Дженомикс” ООД към договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове, публикувани на посочените интернет страници.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:

  • Когато се абонирате за бюлетина на НМ Дженомикс, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;
  • Когато попълвате формуляра „Свържете се с нас“ в нашия уебсайт;
  • Когато заявите регистрацията или участвате в събитие, организирано и провеждащо се на сайта на НМ Дженомикс.;
  • Когато изпращате предложение, за да си сътрудничите с НМ Дженомикс, по електронна поща или чрез нашия уебсайт.

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Правните основания за обработката на лични данни от НМ Дженомикс са следните:

а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания , желания, които чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означават съгласие за обработката на лични данни, свързани с тях, от НМ Дженомикс . Ще поискаме Вашето съгласие, когато искаме да Ви изпращаме нашия бюлетин, да Ви каним на събитията, организирани от или с участието на НМ Дженомикс, и в случаите на комуникации, свързани с дейността на НМ Дженомикс.

б. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от НМ Дженомикс , а именно процеси по подбор на персонал. Имайки предвид това, ние ще запазим Вашите данни, за да отговорим на получените заявки и заявки за контакт.

в. Обхват на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

ПЕРИОД, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НМ Дженомикс ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, за която са събрани. НМ Дженомикс ще пази Вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да Ви информира за нашите събития, да Ви изпраща покани, както и бюлетин и/или други информационни публикации за период от 5 години. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица, като Ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на Вашите лични данни за търговски и маркетингови цели.

След като измине определения максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от НМ Дженомикс или безопасно да бъдат унищожени.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

НМ Дженомикс гарантира, че ще предава Вашите лични данни, когато сметне за необходимо за целите, описани по-горе, само на фирми, предоставящи услуги на НМ Дженомикс , с които са сключени съответни договори при същите условия за обработка на лични данни. Тези субекти отговарят за прилагането на адекватни мерки за сигурност, залегнали в Общия регламент за защита на личните данни.

НМ Дженомикс гарантира, че ще се договаря само с доставчици на услуги и други администратори, които демонстрират, че са в съответствие с Общия регламент.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от НМ Дженомикс достъп до техните лични данни, както и да поискат поправяне, изтриване, ограничаване на обработката на личните им данни. Субектите имат правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на НМ Дженомикс, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел, без предварителното изрично писмено съгласие на НМ Дженомикс.

Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Връзките в уеб сайта на НМ Дженомикс могат да Ви препратят до други уебсайтове. НМ Дженомикс не носи отговорност, не одобрява или по никакъв начин не поддържа или не се обвързва със съдържанието в тях, нито за свързаните с тях уебсайтове.

Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове. НМ Дженомикс не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тези уебсайтове.

Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този сайт.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

НМ Дженомикс е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

* * *

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)

За да предложим лесни, удобни и наистина полезни услуги, ние използваме бисквитки (cookies). Нашата политика за бисквитките (cookies) обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и какъв е Вашият избор по отношение на тяхната употреба.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашето устройство.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта.

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ И КАК?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна, удобна и лесна за използване от потребителите. Също така използваме бисквитки, които са свързани с определени функционалности, изрично поискани от потребителите на уеб сайта, без които няма да можем да удовлетворим желанията им.

Имайте предвид, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Използваме следните видове бисквитки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ БИСКВИТКИ (ESSENTIAL COOKIES)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Например използваме тези бисквитки:

  • за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги;
  • за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Такава бисквитка, която използва нашият сайт е, например, PHPSESSID – бисквитка, която позволява на уебсайта да реагира на всяко действие, което потребителят изпълнява на уебсайта, като например попълване на формуляр за проучване. Сайтът няма да работи правилно, ако тази бисквитка не се използва.

СЕСИЙНИ БИСКВИТКИ

Използваме сесийни бисквитки, например:

  • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
  • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Такава бисквитка, която използва нашият сайт е, например, XMS USER – бисквитка, използвана от потребителите на back office. Уебсайтът работи правилно, ако не се използва тази бисквитка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БИСКВИТКИ И ВРЪЗКИ

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. Google Analytics позволява да се събира информация за използването на уебсайта. Тази информация се събира анонимно и се използва за създаване на отчети за посещенията на уебсайта, за да се подобрят неговитеейните функционалности. Google е разработил добавка за изключване на Google Analytics за навигация. Добавката комуникира с JavaScript JavaScript на Google Analytics (ga.js), за да може да посочи коя информация за посещението на уебсайта не трябва да бъде изпратена до Google Analytics. За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Използваме интегрирани бутони за споделяне на социалната мрежа Facebook. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил във Facebook. Вие можете да предоставите или ограничите възможността на Facebook и неговите партньори да Ви показват реклами във и извън Facebook. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy .

Този уебсайт е защитен от reCAPTCHA, политика за поверителност на Google и условия за ползване важат.

КАК СЕ ИЗТРИВАТ БИСКВИТКИ?

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org . Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/ .

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването на този документ на сайта на nmgenomix.com

Последно обновяване: 01.07.2021 г.

ЗА КОНТАКТИ

С радост приемаме всякакви въпроси и коментари, свързани с политиката ни за бисквитките. Моля, изпращайте ги на info@nmgenomix.com