Комбинирайте Пренатест с Джийн Премиум и спестете над 500 лв.!

Джийн Премиум е широкоспектърен тест, който можете да комбинирате с Пренатест, за да си осигурите гарантираното спокойствие, от което имате нужда!

Попитайте нашите служители за опция за кредитиране на Джийн Премиум и Пренатест!

КАКВО Е ДЖИЙН ПРЕМИУМ?

Джийн Премиум – първият неинвазивен пренатален тест за широк спектър от генетични аномалии

Бъдещите майки в България вече могат да направят изследването Джийн Премиум – първият неинвазивен пренатален тест за широк спектър генетични аномалии на плода, които не се включват в стандартните скринингови изследвания.

За разлика от традиционните неинвазивни пренатални тестове, които дават информация само за хрозмозомни аномалии (синдром на Даун, синдром на Едуардс, синдром на Патау), Джийн Премиум покрива единични гени, отговорни за развитието на тежки генетични дефекти при плода.

Тестът Джийн Премиум се предлага в 3 варианта:

 • Джийн Премиум унаследен риск – включва панел от 4 гена, които са свързани с 5-те най-често срещани унаследяеми генетични заболявания, като муковисцидоза, бета таласемия, сърповидно-клетъчна анемия, глухота – автозомен рецесивен тип 1А, глухота – автозомен рецесивен тип 1B.
 • Джийн Премиум възрастов риск – включва панел от 25 гена, чиито мутации възникват спонтанно (не са унаследени) и са свързани с 44 тежки генетични заболявания като скелетна дизплазия, вродени сърдечни дефекти, множествени вродени аномалии, разстройства на нервната система като епилепсия, интелектуални нарушения, някои редки разстройства от Менделов тип като Кабуки синдром, синдром на Шинзел-Гидион, синдром на Боринг-Опиц.

Рискът от раждане на дете с подобно заболяване, вследствие на спонтанни генетични мутации в спермогенезата на мъжа, се покачва с увеличаване на възрастта на бащата (над 40-45 години). Джийн Премиум възрастов риск е първият неинвазивен пренатален тест, който отчита възрастта на бащата като рисков фактор, а не само тази на майката.

С помощта на Джийн Премиум възрастов риск могат да се идентифицират състояния, които биха били открити едва в напреднала бременност или при раждането. Това е така, тъй като някои от тях не се свързват с пренатални ултразукови находки (особено в първите три месеца на бременността) или не са видими до края на втория или третия триместър на бременността. Семейната история не е единственият индикатор за риск от тези заболявания, защото мутациите, които ги причиняват, не са само унаследяеми, а и спонтанни. Генетичните заболявания, скринирани с Джийн Премиум възрастов риск, не се покриват от традиционните неинвазивни пренатални тестове.

 • Джийн Премиум комбиниран риск – включва гените от Джийн Премиум унаследен риск и Джийн Премиум възрастов риск.

За изследването Джийн Премиум е необходимо да се вземе кръвна проба от майката след 10-та гестационна седмица на бременността. Приложимо е при едноплодна и при двуплодна бременност, както и след методи за асистирана репродукция.

Тестът е препоръчителен при:

 • Възраст на бащата над 40 години;
 • Ултразвукови находки по време на бременноста, свързани с генетично заболяване.
 • Медицинска и/или фамилна история, свързанана с най-често срещаните наследствени генетични заболявания;
 • Бъдещи майки, които искат да избегнат риска на амниоцентезата

Кръвните проби се анализират в сертифицирана лаборатория Genoma, Милано, Италия, част от Eurofins Genoma, партньор на LifeCodexx, Германия.

При поръчка на изследване Джийн Премиум в комбинация с Пренатест Стандарт или Стандарт Плюс, както и Пренатест Премиум и Премиум Плюс получавате отстъпка от 50% от цената на Пренатест, а в комбинация с Пренатест Смарт – отстъпка от 40% от цената на Пренатест Смарт.*

*ПРИ АКТИВИРАНЕ НА ОТСТЪПКА ЗА ПРЕНАТЕСТ И ДЖИЙН ПРЕМИУМ , НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДРУГИ АКТИВНИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ!

За повече информация, свържете с нас!

ДЖИЙН ПРЕМИУМ НАСЛЕДСТВЕН РИСК

2040 лв.
 • При едноплодна и многоплодна бременност
 • Резултати за 14 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)
 • Муковисцидоза, Бета таласемия, Сърповидно-клетъчна анемия Автозомно-рецесивна глухота тип 1А Автозомно-рецесивна глухота тип 1В.

ДЖИЙН ПРЕМИУМ ВЪЗРАСТОВ РИСК

2140 лв.
 • При едноплодна и многоплодна бременност
 • Резултати за 14 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)
 • Скелетна дисплазия; Вродени сърдечни дефекти; Синдроми, причиняващи множество вродени малформации Разстройства свързани с развитието на нервната система като аутизъм, Епилепсия, Интелектуални затруднения и спорадични случаи на различни редки доминиращи менделови аномалии като: Синдром на Kabuki, Синдром на Schinzel-Giedion Синдром на Bohring-Opitz и други 

ДЖИЙН ПРЕМИУМ КОМБИНИРАН РИСК

2740 лв.
 • При едноплодна и многоплодна бременност
 • Резултати за 14 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия)
 • Муковисцидоза, Бета таласемия, Сърповидно-клетъчна анемия Автозомно-рецесивна глухота тип 1А Автозомно-рецесивна глухота тип 1В. Скелетна дисплазия; Вродени сърдечни дефекти; Синдроми, причиняващи множество вродени малформации Разстройства свързани с развитието на нервната система като аутизъм, Епилепсия, Интелектуални затруднения и спорадични случаи на различни редки доминиращи менделови аномалии като: Синдром на Kabuki, Синдром на Schinzel-Giedion Синдром на Bohring-Opitz и други.

* Резултатите Ви от Пренатест ще бъдат налични в нашата онлайн платформа за резултати, до която ще получите достъп непосредствено след провеждането му