Пренателен тест за определяне на резус-фактора на плода

Ново! От 1 май 2019 г. пациентите на НМ Дженомикс и Пренатест могат да се възползват от пренателен тест за определяне на резус-фактора на плода чрез кръвна проба на майката.

 • Неинвазивен пренатален тест за генетично определяне на RhD на плода чрез кръвна проба от майката
 • За бременни жени, които са с отрицателен резус-фактор и едноплодна бременност
 • Между 9-25-та гестационна седмица (препоръчително)
 • Тестът има CE IVD маркировка
 • Резултат – 10 работни дни след получаване на пробата в лабораторията
 • 99,9% чувствителност и 95,1% специфичност

При определяне на кръвната група на човек, освен четирите кръвни групи от ABO типа, от ключово значение е резус-факторът (Rh). Той се определя от група антигени на повърхността на червените кръвни клетки (еритроцити). Най-важният от тези антигени е D. Хора, които имат на повърхността на еритроцитите си такъв D антиген, се означават като резус-фактор положителни (Rh+), а хора без такъв антиген се означават като резус-фактор отрицателни (Rh-).

Резус-факторът е от голямо значение за бременните жени

Когато бременната жена е с отрицателен резус-фактор, бебето може да се окаже с положителен. В такъв случай, ако кръвта на майката влезе в контакт с кръвта на бебето, организмът й може да произведе антитела срещу D антигена на плода. Тези първи антитела обикновено не са опасни. В последваща бременност обаче имунната реакция може да бъде много по-силна. Тези нови антитела преминават през бариерата на плацентата и могат да унищожат червените кръвни клетки на бебето, което да доведе до анемия. Такъв тип имунна реакция се означава като алоимунизация.

Алоимунизацията е опасно състояние, но за щастие може да бъде предотвратена.

Какво означава това за Вас

Анти-D антителата не крият риск за Вас.

Какво означава това за бременността Ви?

Образувалите се антитела преминават в бебето и се свързват с неговите червени кръвни клетки (резус D положителни) и ги унищожават. Така се намалява броят им.

Когато имунната реакция е силна и броят на антителата е голям, бебето развива анемия и това може да постави в риск развитието му.

Унищожаването на червените кръвни клетки продължава. Така се освобождава и билирубин, жълт пигмент, който причинява жълтеница при детето. При по-тежките форми се получават големи количества билирубин, които се натрупват бързо. При липса на лечение това става токсично за мозъка на бебето.

Лечението е сложно и може да изисква смяна на кръвта на бебето или преливане на кръв на плода.

Около 82% от европейската популация има резус-фактор положителен.

D-отрицателният фенотип е основно срещан при хора от европеидна раса, по-рядко срещан при негроидна раса (3-5%) и монголоидна раса(по-малко от 0,1%).

За кого може да е полезен този тест?

Всички бременни жени с отрицателен резус-фактор:

 • D-отрицателни, които не са имунизирани с анти-Dгамаглобулин
 • D-отрицателни, които са имунизация с анти-D гамаглобулин

В какво се състои тестът?

Тестът се извършва с венозна кръв от майката. Това е и главното му предимство пред другите методи, които са инвазивни. Тестът може да се извърши от 9-та гестационна седмица.

Основните предимства на теста:

 • Имунизация с анти-D гамаглобулин (продукт, получаван от серумна кръв от хора) ще се прилага единствено в случаите, когато е необходимо
 • Облекчава се необходимостта от наблюдение на бременни с отрицателен резус-фактор, които вече са имунизирани: скрининг за анти-RBC антитела (или скрининг за индиректни антиглобулин антитела: анти-RH антитела), титрация, микротитрация и анализ на антитела, ултразвук
 • Спокойствие и информираност за родителите от ранен етап на бременността

Какво ще означава резултатът от теста

Ако бебето е резус D отрицателно: Ще се препоръча взимането на втора проба около 15 дни по-късно и след 18 г.с , за да се потвърди резултатът. При потвърждаване няма наличен риск от несъвместимост. Бременността протича нормално, без нужда от допълнителна профилактика. Такива са 40% от случаите.

Ако бебето е резус D положително: Следящият бременността лекар ще обясни как да се избегнат последствията от несъвместимостта между Вас и бебето. Предприетите стъпки зависят от конкретния случай (инжекция с анти-D гамаглобулин, ултразвук, скринингови тестове).

Фалшиво положителни резултати са възможни в случаи на рядък генотип при плода, нефункционален генетичен вариант на RhD при плода или донорство на костен мозък на майката.

 • Тестът не се прилага при жени с положителен резус-фактор (RhD)
 • Тестът не е приложим при многоплодна бременност
 • Тестът не се прилага при жени приемащи хепаринови препарати към настоящия момент

Препоръчително е кръвната проба да се вземе най-късно до 25-та гестационна седмица. Това ще осигури получаване на резултата най-късно до 29-та гестационна седмица, включително и в случаите, когато се налага повторен анализ.

Пренателният тест за определяне на резус-фактора на плода може да бъде комбиниран с всички пакетити на Пренатест.

Цени – 490 лв. в комбинация с всички пакети на Пренатест

790 лв. когато не се комбинира с Пренатест.

За повече информация и заявка, моля свържете с нас или попълнете формата за заявка тук.