Как ще получите заявения от Вас тест?

  1. След приключването Вашата онлайн заявка в рамките на няколко минути ще получите потвърждение на посочения от Вас имейл адрес.
  2. Представител на екипа на ГПСМ „НМ Дженомикс“ ООД ще се свърже с Вас на посочения във формата за заявка телефонен номер, за да обсъдите предпочитания от Вас метод за вземане на проба.
  3. Можете да заявите организация на вземане на проба в предпочитана от Вас лаборатория от партньорската ни мрежа в цялата страна, като ГПСМ „НМ Дженомикс“ ООД ще организира за своя сметка изпращането на комплект за пробовземане до избраната манипулационна.
  4. Можете да заявите изпращане на комплект за пробовземане до посочен от Вас адрес, който да занесете собственоръчно в избрана от Вас лаборатория, където сами да организирате вземането на кръвна проба.
  5. Всички разходи по изпращането на комплекта за пробовземане до избрана лаборатория от партньорската ни мрежа или до посочен от клиента адрес са за сметка на ГПСМ „НМ Дженомикс“ ООД.
  6. Всички разходи по транспортирането на взетите проби до лабораториите извън територията на Република България за извършване на анализите са за сметка на ГПСМ „НМ Дженомикс“ ООД.