Пренатест е неинвазивно пренатално изследване. Извършва се от 9-та седмица. Взема се единствено кръвна проба и не крие абсолючно никакъв риск за бременността и бебето. Вие може да бъдете надлежно информирана за естеството на теста от лекар или специалист по медицинска генетика. Информация за Пренатест можете да получите и от нашата специализирана листовка за пациента, както и от сайта на Пренатест.