Aнализът на кръвните проби отнема от 5 до 7 работни дни за Пренатест Смарт и 3 до 7 работни дни за пакетите Пренатест Стандард и Пренатест Премиум, от датата на получаването им в лабораторията в Констанц, Германия. Резултатите от Пренатест се изпращат обратно в България. Наш представител ще Ви ги предаде, като ще ги предостави и за разчитане от специалист по медицинска генетика. При желание от Ваша страна резултатите Ви ще бъдат предадени и на проследяващия специалист – акушер-гинеколог.