Да, може. Подписвате заявление до ОББ и получавате карта без такса за откривате с безлихвен кредитен лимит, равен на цената за варианта на теста, който сте избрали, за покриване на разходите по Пренатест. Безлихвеният период на разсрочено плащане е 6 или 12 месеца, като размерът на месечните вноски е 1/6 или 1/12 част от ползваната сума. Не се изисква поръчител. След изплащане на разходите по изследването Пренатест, Вие може да закриете картата или може да я задържите и да ползвате кредитния лимит за покупки при други търговци, но при стандартните лихвени % според тарифния бюлетин на ОББ.