Извършването на изследването Пренатест е доброволно и няма законова пречка да се направи от всяка бременна жена. Всяка бременна би могла да се възползва от предимствата и точността на изследването.