Пренатест е приложим при многоплодна бременност и след методи за асистирана репродукция- донорска яйцеклетка или инвитро. При многоплодната бременност се извършва Пренатест Стандарт (за откриване на синдром на Даун, синдром на Едуардс и синдром на Патау) или Пренатест Стандарт Плюс – пълен хромозомен анализ за тризомии и монозомии на всички хромозомни двойки от 1-ва до 22-ра хромозома. Както и анализ за микроделеции и микродупликации ≥ 7 Mb (сред които синдромите на Прадер-Вили, Ангелман, Кри дю ша, Волф-Хиршхорн).