Пренатест може да се прави от началото на 9-та гестационна седмица. Препоръчваме Ви да се консултирате в кой период от вашата бременност от 9-та г.с. е най-добре да си направите Пренатест. Препоръчва се крайният срок да се ограничи до 20-та г.с.