Не същствува възрастова група родители, която да е 100% защитена от синдромите. Най-рискови са случаите, когато майката е на възраст над 35 г., или бащата над 40 г. При по-младите родители деленето на клетките е по-устойчиво, но въпреки това те не са защитени от синдромите на Даун, Едуардс, Търнър, Патау и др.