« Back to Glossary Index

промяна на нормалния брой хромозоми в клетката.

« Back to Glossary Index