« Back to Glossary Index

Чернодробен ензим, който превръща аргинина в урея

« Back to Glossary Index