« Back to Glossary Index

биологични показатели, които се използват за установяване на състоянието на даден организъм.

« Back to Glossary Index