биологични показатели, които се използват за установяване на състоянието на даден организъм.