Генетично заболяване

патологично състояние причинено от промяна в генетичния материал.

2019-01-08T11:41:57+00:00