патологично състояние причинено от промяна в генетичния материал.