пълния набор от генетичен код съществуващ в клетките на даден организъм.