Функционална единица за наследственост, част от ДНК, която носи информация за производството на белтък в тялото.