Вариант на ген, проявяващ се външно без да има зависимост от други генетични взаимодействия.