« Back to Glossary Index

Вариант на ген, проявяващ се външно без да има зависимост от други генетични взаимодействия.

« Back to Glossary Index