намножаването на участък от ДНК, което води до промяна в количествата и функциите на белтъците.