« Back to Glossary Index

намножаването на участък от ДНК, което води до промяна в количествата и функциите на белтъците.

« Back to Glossary Index