« Back to Glossary Index

състояние при, което клетки от един и същи индивид, различно от нормалното, носят различна генетична информация.

« Back to Glossary Index