Патологично изменение, причинено от липса на една от хромозомите в дадена двойка хромозоми.