изменение в генетичната информация на даден организъм.