предаването на генетична информация на едно поколение към следващото.