« Back to Glossary Index

предаването на генетична информация на едно поколение към следващото.

« Back to Glossary Index