индивид, при който присъства даден ген (рецесивен), който заради генетични взаимоотношения, не причинява видими белези. Генът може да бъде предаден на следващите поколения.