« Back to Glossary Index

Вариант на ген, проявяващ се външно, в зависимост от генетични взаимоотношения. Проявява се само в комбинация със същия вариант и при липса на доминантен вариант.

« Back to Glossary Index