метода разчитащ последователността от информация съдържаща се в ДНК