състояние, при което при наличие на два или повече зародиша, единият се резорбира и не образува плоден сак.