спонтанно възникваща генетична мутация, която присъства само в част от клетки на организма и не се предава на поколението.