« Back to Glossary Index

треперене и други бързи, неволеви свивания и отпускания на група мускули

« Back to Glossary Index