треперене и други бързи, неволеви свивания и отпускания на група мускули