патологично състояние, при което нивата на тромбоцитите са необичайно занижени.