« Back to Glossary Index

краен продукт от разграждането на азотни съединения в тялото – белтъци и аминокиселини

« Back to Glossary Index