краен продукт от разграждането на азотни съединения в тялото – белтъци и аминокиселини