комбинацията от два различни варианта (алела) на ген, по един унаследен от всеки от двамата родителите.