комбинацията от два еднакви варианта (алела) на ген, по един унаследен от всеки от двамата родители.