При хорионбиопсията се взема тъканна проба (биопсия) от структури на развиващата се плацента, наречени хорионни въси. Хорионните въси са малки структури с издължена форма, като техните клетки съдържат генетичен материал (хромозоми и ДНК), който е еднакъв с този на клетките на развиващия се фетус (плод).