нишко-подобната структура, в която е окомплектована ДНК в ядрото на клетката. Човешкия геном се състои от 46 хромозоми, които са разделени по двойки – 44 автозоми (всички хромозоми освен половите) и 2 полови хромозоми.