Асистираната репродукция, включително ин витро оплождането (IVF), предостави лъч надежда за индивиди и двойки, изправени пред безплодие. Възрастта на жената е един от основните фактори, които влияят върху успешността на оплождането.

С напредване на възрастта при жените рискът от анеуплоидия – състояние, характеризиращо се с необичаен брой хромозоми, нараства значително. Предимплантационния генетичен тест (PGT) преди IVF се очертава като ключов инструмент за идентифициране и избор на ембриони с правилния хромозомен състав, особено при по-възрастни жени. В тази статия ще проучим значението на PGT за намаляване на рисковете от анеуплоидия при по-възрастни жени, подложени на асистирана репродукция.

Тъй като анеуплоидията нараства значително с възрастта, анализът на niPGT-A става все по-уместен, с увеличаване на възрастта при пациента. Според данни от Национален обобщен доклад за 2018 г., PGT анализът е препоръчителен при жени на възраст над 35 години.

Статистика от проучване на Амплекса Дженетикс (2021). Прочетете подробно събраната от тях информация ТУК.

Анеуплоидията се отнася до наличието на необичаен брой хромозоми в клетката, което може да доведе до генетични нарушения в потомството. Различни фактори допринасят за анеуплоидията и един важен фактор е възрастта на майката. С напредване на възрастта качеството на техните яйцеклетки се влошава, което води до повишен риск от хромозомни аномалии по време на оплождането и ранното ембрионално развитие. Тази корелация между напредналата възраст на майката и анеуплоидията подчертава важността на ефективните методи за скрининг като PGT.

Предимплантационният генетичен тест (PGT) включва генетичен анализ на ембриони, преди те да бъдат прехвърлени в матката по време на IVF. Позволява откриването на хромозомни аномалии и генетични нарушения, позволявайки селекцията на ембриони с най-голяма вероятност за успешно имплантиране и здравословно развитие. Има два основни типа PGT: PGT-A (тест за анеуплоидия) и PGT-M (тест за моногенно/единично генно разстройство).

Значение на PGT за възрастни жени:

  • Повишен риск от анеуплоидия: Както бе споменато по-рано, нивата на анеуплоидия значително нарастват с възрастта на майката. Подлагайки се на PGT-A, възрастните жени могат да получат ценна информация за хромозомния състав на ембрионите преди имплантирането, намалявайки риска от трансфер на ембриони с хромозомни аномалии.
  • Подобрени нива на бременност: По-възрастните жени, подложени на ин витро оплождане, имат по-нисък процент на успешна бременност поради по-високата честота на анеуплоидия. PGT-A дава възможност за избор на ембриони с правилния брой хромозоми, увеличавайки шансовете за успешна бременност и раждане на живо.
  • Намаляване на процента на спонтанните аборти: значителна част от спонтанните аборти са причинени от хромозомни аномалии. PGT-A идентифицира ембриони с хромозомни аномалии, което позволява селекцията на еуплоидни ембриони, за които е по-малко вероятно да доведат до спонтанен аборт.
  • Намаляване на рисковете от многоплодна бременност: По-възрастните жени, подложени на IVF, често са изправени пред по-висок риск от многоплодна бременност, което носи допълнителни рискове за здравето както на майката, така и на бебето. PGT-A позволява избор на единичен еуплоиден ембрион, минимизирайки шансовете за многоплодна бременност, като същевременно поддържа висок процент на успех.
  • Емоционални и финансови съображения: Преминаването през повтарящи се неуспешни IVF цикли може да бъде емоционално и финансово изтощително. PGT-A помага на по-възрастните жени и двойки да вземат информирани решения относно тяхното лечение на безплодието, като потенциално намалява необходимостта от множество IVF цикли и свързаните с тях емоционални и финансови тежести. 

 

За по-възрастните жени, които се стремят към родителство чрез асистирана репродукция, преимплантационното генетично изследване (PGT) преди IVF е от първостепенно значение. Тъй като рискът от анеуплоидия значително се увеличава с възрастта, PGT-a позволява селекцията на ембриони с правилния хромозомен състав, подобрявайки нивата на бременност, намалявайки рисковете от спонтанен аборт и минимизирайки шансовете за многоплодна бременност. Чрез включването на PGT-а в процеса на асистирана репродукция, здравните специалисти могат да осигурят на по-възрастните жени по-висок шанс за успешна бременност и здрави бебета, като същевременно предлагат емоционална подкрепа по време на пътуването на плодовитостта. 

 

Благодарение на световния гигант в сферата на генетичните анализи – Амплекса Дженетикс, НМ Дженомикс  е компанията, която въвежда в България първият НЕИНВАЗИВЕН тест за предимплантационен генетичен скрининг (niPGT-a)

 

Съвсем скоро се очаква услугата да бъде достъпна в едни от водещите центрове за репродуктивно здраве в страната. Останете информирани като следите страниците на Пренатест и НМ Дженомикс.

Нашият екип е наясно колко е важно за родителите да имат шанса да вземат информирано решение!