Кой пренатален тест да избера?

За всяка една жена бременността е период на трепетно и радостно очакване, но и на страх и притеснения. Основните тревоги на жените са свързани с това как ще премине самото раждане и дали бебчето им ще се роди живо и здраво. В този ред на мисли повечето от тях си задават въпросите – кой пренатален тест да избера? Какво всъщност представляват неинвазивните пренатални тестове? Кой от тях е най-надежден и би ми дал нужното спокойствие?

Неинвазивни пренатални тестове (НИПТ) – кога, защо и как?

През последните години неинвазивните пренатални тестове се налагат като един от основните скринингови методи за установяване на най-честите генетични аномалии при плода. Безспорното им предимство пред инвазивните процедури (хорионбиопсия и амниоцентеза) се крие в безопасността на извършването им и високата чувствителност на получените резултати.

По време на бременността фрагменти фетална ДНК навлизат през плацентата в кръвообращението на майката и се разпространяват в целия й организъм. Така в кръвта на жената започват да циркулират частици от ДНК на бебето. Изследването се извършва чрез извличане и анализ на тези фрагменти от кръвна проба на майката, като това може да се направи не по-рано от 9-та гестационна седмица.

Основните хромозомни аномалии, за които се използва НИПТ, са синдром на Даун, синдром Едуарс и синдром на Патау, при които е доказано, че точността на резултатите е над 99 %, тоест – с ниска вероятност за фалшив резултат.

На пазара вече са достъпни редица неинвазивни пренатални тестове, които включват допълнителни изследвания за триплоидии и микроделеции. Много от микроделециите не са с доказана клинична проява, защото засягат участъци от ДНК, които нямат функционално значение за човека. Според клинични проучвания значимите микроделеции са много редки и поради тази причина точността на неинвазивните пренатални тестове относно тези състояния, е трудно да се определи (смята се, че тя е около 60 %). Те могат да дадат несигурни резултати, които да Ви подведат и притеснят напразно.

Кои са важните фактори при избора на пренатален тест

Кои са важните фактори при избора на пренатален тест?

Всички тестове и изследвания, които се препоръчват и предлагат по време на бременността, лесно могат да доведат до объркване и напрежение. За да изберете правилното изследване, е добре да обърнете внимание на някои важни фактори:

 • Лабораториите, в които се извършват генетичните тестове, трябва да са сертифицирани и да отговарят на изискванията на Европейския съюз – да притежават CE маркировка, която е задължителна. Много от тестовете в България се правят в лаборатории на други държави като САЩ, Китай, Италия и Германия. Изборът на качество и лаборатория, която има достатъчно натрупан опит в сферата на генетичните изследвания, е изключително важен;
 • Чувствителност и специфичност на изследването – някои генетични тестове на пазара са с по-ниска чувствителност и специфичност от други и водят до резултати, които са отразени в проценти или с „нисък“ и „висок“ риск и не са категорични;
 • Срок за получаване на резултатите – очакването на резултатите може да причини поредица от смесени чувства като стрес и тревожност у бременните жени. Краткият срок за получаване на резултат е изключително важен, за да осигури спокойствие, ако всичко е наред или да се вземат навременни мерки за действие, в случай, че бъдат установени генетични аномалии;
 • Консултация от генетик – генетичната консултация е важно предимство при избора на пренатален тест. Тя е препоръчителна за осигуряване на правилно разбиране и използване на резултатите;
 • Етническа принадлежност – посочването на етническата принадлежност е практика за много лаборатории, изследващи човешкия геном в различни географски области;
Какво предлага Пренатест и защо да изберем него

Какво предлага Пренатест и защо да изберем него?

 • Пренатест е първият в Европа и в България неинвазивен пренатален тест, който е разработен от немската компания LifeCodexx – пионер в сферата на неинвазивните пренатални тестове, притежава CE сертификация;
 • Отговаря на най-високи европейски стандарти за качество и има точност 99.8%, като този процент се базира на над 100 000 направени теста;
 • Дава информация дали бебето Ви има някой от най-често срещаните синдроми – синдромите на Даун, Едуардс, Патау, както и дефекти в половите хромозоми;
 • Дава яснота на много по-ранен етап на бременността в сравнение с другите неинвазивни изследвания – още от 9-та гестационна седмица;
 • Взимането на кръв може да се организира в лаборатории в цялата страна;
 • При многоплодна бременност, традиционно използваният за проследяване биохимичен скрининг е неприложим, тъй като при него вероятността от фалшиво положителен резултат е много висока;
 • Кратък срок за получаване на резултатите – от 3 до 7 работни дни;
 • Възможност за заявка изцяло онлайн;

Информираността за НИПТ тестовете е много важна. Осигуряването на ясна и пълна информация за ефективността на своите тестове е отговорност на всяка една компания, предлагаща тези изследвания.

Избирайки Пренатест, Вие избирате безопасен и надежден метод за пренатално проследяване. Той осигурява не само Вашето спокойствие, но и това на Вашия лекар.