Всички пакети на Пренатест се предлага с 20% отстъпка от цената, за всички бременни дами заявили и платили онлайн Пренатст до 9 г.с., За да ползвате отстъпката изследваното трябва да бъде направено – до края на 10-та гестационна седмица –

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОМОКОД GEST09

Заявите своя избран пакет Тукhttps://prenatest.bg/porachai-online/

Пренатест е първият пренатален ДНК тест в България, който установява наличието на фетални тризомии – 21 (Синдром на Даун), 13 (Синдром на Патау) и 18 (Синдром на Едуардс), някои от най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY). Вече бъдещите майки имат възможността да получат още по-подробна и навременна информация, относно здравето на плода, изследвайки го за много по-широк спектър от генетични аномалии, сред които са синдромът на Прадер-Вили, синдром на Ангелман, синдром на Кри дю ша, синдром на Волф-Хиршхорн и много други. До момента Пренатест изследваше за най-честите бройни хромозомни аномалии – синдромите Даун, Едуардс, Патау и дефекти, свързани с полови хромозоми, като предлагаше и възможност за извършване на пълен хромозомен анализ за тризомии и монозомии, който изследва броя на всички хромозоми (46 на брой, обединени в 23 двойки). Сега към Пренатест Стандарт Плюс и Пренатест Премиум Плюс са включен и анализ за структурни хромозомни аномалии,

Приложим още от началото на 9-та гестационна седмица. Необходимо е вземане на венозна кръв от майката, от която се изолира и изследва ДНК материал на плода.
Неговата прецизност е изключително висока – 99.8%.

Пренатест комбинира безопасността на биохимичния скрининг и точността на инвазивните методи като амниоцентеза и хорионбиопсия, при които съществува значителен риск от усложнения и загуба на плода.
Пренатест е препоръчителен при всички бременности, дори и при липсата на специфични индикации, тъй като не може да се гарантира, че плодът няма да бъде засегнат от генетични аномалии.
Очакваме ви!