През 2016 г. груповата практика за специализирана медицинска помощ –  НМ Дженомикс отбелязва  своя 10-годишен юбилей.

Основната дейност, на която екипът ни посвещава усилията си е да скъси разстоянието между българския пациент и здравните услуги от най-висок европейски и световен стандарт, като днес компанията ни заема водеща позиция в сферата на генетичните изследвания за пренатално проследяване, онкология и кардиология.

С амбицията да осигури достъп до съвременни и иновативни медицински решения, НМ Дженомикс изгради и поддържа устойчиво сътрудничество със световно-признати компании в областта на молекулярно-генетичната диагностика. Отличното ни партньорство с лаборатории, лечебни заведения и други медицински структури на територията на цялата страна, позволява продуктите ни да достигат до максимално много  пациенти, по най-удобния за тях начин. С цел да допринесем за повишаване на информираността и качеството на здравните услуги в България, работим  съвместно с медии, пациентски и неправителствени организации.

Как започнахме?

Началото поставихме през 2006 г. като дейността на груповата практика започва с интегрирането на първата банка за стволови клетки в България (Cryo-Savе) и популяризирането на технологията за тъканно съхранение и ролята ѝ за ефективното лечение на редица тежки заболявания.  В последствие НМ Дженомикс насочва усилията си към предоставяне на молекулярно-генетични изследвания и се оттегля от тази дейност.

Лидер в неинвазивните пренатални изследвания

Благодарение на НМ Дженомикс пренаталният скрининг и диагностика в България претърпяха революционно израстване. Вече повече от три години неинвазивният пренатален тест за установяване на генетични аномалии при плода Пренатест, е предпочитана услуга от бременните жени в България. Над 1000 български пациенти ни се довериха като се възползваха от  високите стандарти за качество и модерните технологии, прилагани от авторитетната немска лаборатория Лайфкодекс. Благодарение на съвместната ни работа ние получихме признанието на голям брой жени и специалисти от цялата страна. Това прави НМ Дженомикс лидер на българския пазар  в осигуряване на модерен пренатален скрининг за бременни.

Персонален подход в борбата с онкологични заболявания

В световен мащаб персоналният подход на лечение навлиза все по-уверено в борбата с онкологичните заболявания. Следвайки последните постижения на науката и медицината, от 2014 г. НМ Дженомикс предлага съвременни изследвания в областта на онкологията, базирани на свободно циркулиращи туморни клетки и генетичен анализ, които позволяват да бъде избрана най-ефективната и щадяща терапия според индивидуалните характеристики на пациента.

Превенция на наследствени онкологични и кардиологични заболявания

НМ Дженомикс постави началото на широка информационна кампания за българските пациенти, по темата за наследственост при онкологичните заболявания и потенциалните рискове. От 2015 г. груповата практика започна да предлага иновативни генетични изследвания, определящи съществува ли в семейството наследствена предразположеност към ракови или кардиологични заболявания. Нашата услуга, която включва изследване, консултация и индивидуална програма за проследяване, е единствена за страната.  Ние предлагаме цялостен подход в превенцията на тези заболявания както за всеки отделен пациент, така и за цялото му семейство, като това може да бъде животоспасяващо за много хора. Генетичните изследвания за ракови и сърдечно-съдови заболявания, които предлага НМ Дженомикс, се извършват в лабораториите на Ambry Genetics, компания с над 15-годишен опит в клиничната диагностика на кардиологични, онкологични и неврологични заболявания.