Изминаха 5 години откакто Пренатест е достъпен на територията на Европа и България,  благодарение на компания Лайфкодекс – Констанц, Германия.
Бихме искали да Ви представим резултатите, които е отчел теста за периода и които ни бяха любезно предоставени от немската лаборатория.

За това време са направени 80 000 успешни Пренатест анализа

 • Над 98% от резултатите бяха негативни
 • 0.1% фалшиво положителни резултата
 • 0.6% невъзможност за даване резултат

Профил на пациента

 • При над 60% от бременните, Пренатест е направен между 11-та и 14-та гестационна седмица
 • 54% от всички бременни жени са над 35-годишна възраст
 • При 25% от бременните жени, Пренатест е направен поради притеснителна находка, отчетена при ранния биохимичен скрининг или фетална морфология
 • 96% от бременностите са едноплодни
 • 4% от бременностите са двуплодни

Пренатест  Смарт за откриване на Синдром на Даун
5000 анализа бяха успешно извършени от декември 2016 г.

 • 98.5% от резултатите бяха негативни
 • Времето за предоставяне на резултат беше под 3 работни дни в 95% от случаите
 • 35.4% от бременните жени са били между 36 и 40-годишна възраст
 • При 36.7% от бременните жени, извършили изследването, е имало индикации за аномалия при ранен биохимичен скрининг или фетална морфология
 • При 52.6% от бременните жени, Пренатест Смарт е направен между 12-та и 14-та гестационна седмица