Ново проучване, проведено от учени от Genetic Alliance, UK  – национална благотворителна организация, обединяваща над 150 пациентски организации на хора, засегнати от генетични заболявания, потвърждава положителната нагласа на пациентите към неинвазивните пренатални изследвания във връзка с тризомия 21 (Синдром на Даун).

Проучването е направено с цел оценка на гледните точки и нагласата за използване на неинвазивни пренатални изследвания за тризомия 21 сред потенциалните потребители на услугата във Великобритания. То е проведено сред пациенти на четири английски клиники за родилна помощ и сред потребителите и посетителите на два уебсайта – Mumsnet (най-големият английски уебсайт за родители с много активен дискусионен форум) и Фейсбук страницата на Antenatal Results and Choices (национална благотворителна организация за подкрепа на родители във връзка с пренаталната диагностика). За целта на проучването е използван въпросник, а извадката включва общо 1131 жени и техни партньори.

Резултатите показват, че огромното мнозинство от респондентите (над 95%) смятат, че неинвазивните пренатални изследвания са положително развитие в пренаталната грижа, като 88.2% отбелязват, че биха използвали теста, включително респонденти, които към момента биха отказали скрининг за тризомия 21. Респондентите категорично определят безопасността за бебето като най-важната характеристика на неинвазивните изследвания.

Проучването потвърждава, че преобладаващата част от пациентите одобряват въвеждането на неинвазивни пренатални изследвания и има положителна нагласа към използването на услугата. От изключителна важност е жените да бъдат консултирани преди извършване на изследването, с цел разясняване на неговите резултати и тяхното значение.

Източник: Lewis C, Hill M, Silcock C, Daley R, Chitty LS. Non-invasive prenatal testing for trisomy 21: a cross-sectional survey of service users’ views and likely uptake. BJOG 2014