Много бременни се отказват от стресиращите инвазивни изследвания след като научат за рисковете

Вече няколко десетилетия акушер-гинеколозите предлагат на бъдещите майки едни и същи методи за пренатален скрининг и диагностика за установяване на хромозомни аномалии при плода. Въпреки че инвазивните процедури като амниоцентеза и хорионбиопсия осигуряват висока точност на резултатите, много специалисти и бъдещи майки смятат, че много често рисковете от загуба или усложнения на бременността могат да бъдат по-големи от потенциалните ползи от този тип изследвания.

Информация vs. амниоцентеза

Редица проучвания доказват, че голяма част от бременните, които са добре информирани относно предимствата и недостатъците на инвазивните процедури, са склонни да откажат да се подложат на тези изследвания, дори и когато са предложени безплатно. В изследване, публикувано в JAMA (Journal of the American Medical Association) са включени 710 бременни жени, проследявани в различни медицински центрове в Сан Франциско. На половината от жените са предложени стандартни медицински грижи, включително по-стриктен скрининг за жените над 35 години. На другата половина от бременните жени е предложено компютърно ръководство за пренатални изследвания, предоставящо сравнителна информация за различните типове тестове. Ръководството е персонално разработено за всяка жена, според гестационната седмица на бременността, възрастта на бременната и асоциирания риск от раждане на дете със синдром на Даун.

Изследователите установяват, че едва 5,9% от жените, които използват ръководството предприемат инвазивно изследване, докато процентът от жените, при които е приложен стандартен подход са 12,3%. Според Мириам Куперман, професор по акушерство и гинекология в Университета на Калифорния и водещ автор на изследването, жените трябва да бъдат информирани в достатъчна степен за възможностите, които имат, за да направят избор според своите конкретни медицински показания. От съществена важност е бременните жени да са запознати и с предимствата, които предлагат безопасните кръвни генетични тестове, даващи категорични отговори, но без риска, който крият инвазивните изследвания.

В България екипът на Пренатест вече над три години се стреми да запознава бременните жени в страната с технологията на неинвазивните пренатални тестове и да ги направи достъпни за повече бъдещи родители. Над 1000 пациентки ни се довериха и получихме признанието на голям брой жени и специалисти, благодарение на високите стандарти за качество, модерните технологии и на цялостната услуга, която предлагаме. За да получите повече информация, или за да запишете час за Пренатест, свържете се с нашия екип.