Sequenom Inc – една от най-големите научни компании, занимаващи се с иновативни решения в генетичния анализ в САЩ и Quest Diagnostics – световния лидер в доставките на диагностични  информационни услуги, официално обявиха своето споразумение, според което Quest започва предлагането на пазара на разработения от Sequenom Inc  пренатален тест MaterniT21™ Plus (познат в Европа под името Пренатест). Използвайки единствено венозна кръв от майката, неинвазивният пренатален тест (НИПТ) анализира свободно циркулиращото фетално ДНК при бременни с повишен риск от хромозомни аномалии и определя тяхното наличие или липса. Очаква се Quest да започнат предлагането на теста до края на лятото на тази година.

Quest Diagnostics е най-големият, световен доставчик на диагностично информационно обслужване, което е в услуга на лекари и пациенти.  Със своята огромна мрежа от лаборатории и центрове за обслужване на пациенти, както и с огромния си капацитет от научни и медицински специалисти, компанията предлага най-широк достъп до диагностично информационно обслужване в сферата на човешкото здраве. Компанията е специализирана в развитието на тестове в услуга на женското здраве – пренатални изследвания, тестове за полово предавани болести, рак на гърдата, маточната шийка, яйчници и др..

Sequenom Inc е научна компания ангажирана с подобряване на здравеопазването посредством революционни решения в сферата на генетичния анализ. Компанията развива иновативни технологии, продукти и диагностични тестове в сферата на молекулярната диагностика. Лабораторната дейност на компанията е насочена в направлението на пренаталното изследване и офталмологията. Техните тестове дават бърза и навременна информация за  пациентите на акушер-гинеколози, генетици, специалисти проследяващи бременността и офталмолози в целия свят. Компанията е първата, която пуска на пазара НИПТ за откриване на най-често срещаните тризомии в плода основаващи се на анализ на относителното количество на 21, 18, 13, както и на други хромозоми в свободно циркулиращо фетално ДНК в кръвта на майката.

Дейността по лицензиране на определени тестове на големи лаборатории става все по-честа практика и това спомага за навлизане на тестовете в ежедневието на семействата и по-голямата им достъпност и удобство в използването в целия свят. Установено е, че след навлизането на НИПТ в ранното проследяване на бременността в световен мащаб се отчита драстичното намаление на направените амниоцентези, като в някои страни това се случва с до 70%.

В България иновативната технология на Секвеном достига чрез НМ Дженомикс, като това позволява на българските семейства да получат информация относно липсата или наличието на Синдромите на Даун, Едуардс и Патау в плода още в 9-а седмица от бременността.