През ноември 2016 г. компания Лайфкодекс обяви финалните резултати от проспективното постмаркетингово проучване върху клиничната стойност на Пренатест, първият неинвазивен пренатален тест в Европа.

Резултатите потвърждават още веднъж изключителното представяне на Пренатест за откриване на хромозомни аномалии при плода, като процентът на откриваемост за синдром на Даун (тризомия 21) е 100 %, без фалшиво положителни резултати. Процентът на откриваемост за трите хромозомни аномалии (тризомия 13, 18 и 21) е 98 %, а процентът фалшиво положителни резултати – 0.1 %. Случаите, при които не е бил получен резултат са съизмерими по брой с тези при диагностичните инвазивни процедури и са в рамките на 0.6 %. Този нисък процент значително спомага за навременното поставяне на диагноза и за намаляването на ненужните инвазивни процедури.

Проучването, ръководено от проф. д-р Анегрет Гайпел от Университетската болница на Бон, сравнява резултатите, които Пренатест дава за наличие на тризомия 13 (Синдром на Патау), тризомия 18 (Синдром на Едуардс) и тризомия 21 (Синдром на Даун) с резултатите, получени при извършването на инвазивни процедури или от проследяване на новородените след раждането.

Повече от 2 200 жени с едноплодна бременност са включени в проучване, проведено в сътрудничество с над 400 акушер-гинеколози в периода между февруари 2013 и юли 2016 г. Финалните резултати са представени от Университетската болница в Бон на конгреса на Германското дружество по акушерство и гинекология през октомври тази година.

Основните причини за извършването на Пренатест са напредналата възраст на майката, както и повишен риск от хромозомни аномалии, установен чрез биохимичен скрининг или ултразвукови изследвания.

„Ние сме изключително признателни на всички бременни жени, които участваха в проучването.“ споделя проф. Анегрет Гайпел, директор на отделението по пренатална медицина в Университетската болница в Бон. „Благодарение на тях, успяхме да съберем обширна база данни и да потвърдим изключителната точност на Пренатест.“

„Данните от постмаркетинговото проучване напълно потвърждават клиничната стойност на Пренатест за откриване на най-честите генетични аномалии, демонстрирана при над 50 000 успешни анализа от пускането на изследването на пазара през август 2012 г.“ допълва д-р Вера Хофман, научен директор на Лайфкодекс. „Според показателите за ефективност Пренатест притежава също така висока точност за откриване на аномалии свързани с половите хромозоми, както и за микроделецията 22q11, обуславяща синдрома на Ди Джордж.“

Пренатест е единственият неинвазивен пренатален тест, разработен и извършващ се в Германия, който е в пълно съответствие с най-високите стандарти за качество на Европейската Директива за Ин Витро Диагностика.