БЛАГОДАРЕНИЕ НА PRENATEST ВЕЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УСТАНОВЕН ПОЛЪТ НА ПЛОДА, ПОВИШЕНО Е НИВОТО НА ПРЕЦИЗНОСТ И Е НАМАЛЕНА ДОЛНАТА ГРАНИЦА НА СРОКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВНАТА ПРОБА.

Само половин година след изключително успешната поява на неивназивния тест за пренатална диагностика PrenaTest на пазара на медицински услуги в Европа, бременните жени и техните семейства могат да се възползват от значително допълнително усъвършенстване на характеристиките на продукта.

В началото на месец юли 2013 г. генетичният кръвен тест PrenaTest, който е алтернатива на амниоцентезата и хорионбиопсията в дородовото откриване на Синдрома на Даун и тризомии 13 и 18 (съответно Синдром на Патау и Синдром на Едуардс), получи три нови характеристики:

  • Установяване на пола на плода
  • Възможност за по-ранен срок за вземане на кръвната проба – 9-та (девета) седмица на бременността
  • Повишено до 99% ниво на прецизност

Представители на немската лаборатория LifeCodexx, която извършва и усъвършенства ДНК теста, уверяват, че новите характеристики на PrenaTest са преходната стъпка към предстоящия голям скок в неговото развитие – установяване на хромозомни аномалии при половите хромозоми на изключително ранен етап от бременността.

Новите характеристики на PrenaTest са преходната стъпка към установяването на хромозомни аномалии при половите хромозоми на ранен етап от бременността.

Този изключително ценен и усъвършенстван скринингов метод, с доказаните си ефективност, прецизност и обективност, е мощно средство в ръцете на специалистите и бъдещите майки за ранна информираност, профилактика и диагностика на бременността. В България, новата версия на PrenaTest се предлага от 05 юли 2013 г. във всички партньорски лаборатории и клиники.